Схема на кръстат девиатор

схема на кръстат девиатор
Фиг 11. Реализация на схема с три ключа в средата ZelioSoft 2 Логиката на работа покирва описаното в точка три. ЛИТЕРАТУРА [1] SR2B121JD Datasheet — Mouser Electronics [2] /articles_8.htm. Конструкцията на ключа съдържа няколко основни елементи: корпус (тяло), в което се монтират всички превключващи елементи и тези за закрепване и монтаж; контактна система, която осъществява свързването или прекъсването на електрическата верига. Във вторият девиаторен ключ влизат двата проводника от първия ключ и излиза фазов проводник, отиващ към лампата. Много от производителите на ключове за осветление поставят в продукта си електрическа схема и дори снимки на начините за свързване на ключовете. Електроматериалознание и електрически инсталации с проектиране, Издателство „Техника“София, 2006, с. 104-105. ISBN -10:954-03-0536-5.


Произвежда се за напрежение 250 V и ток до 16 A; — пакетен прекъсвач предназначен за електрически табла и уреди. Друг вид ключ за осветление е т.н. лихт бутон, който се използва за стълбищно осветление. За разлика от девиаторният и другите видове ключове, при лихт бутона има само едно стабилно състояние. Увеличи TUNA FIX КОНТАКТ ДВОЕН БЯЛTUNA FIX КОНТАКТ ДВОЕН БЯЛ EL-BIном. номер: E010400005 Цена (БР.):4.69 лв. Палецът за управлението на ключа е може да е в изпълнение малък или голям, както и да има светлинен сигнал при изключено състояние. — ключове с електронни превключващи схеми. Отбелязваме си проводника например с червено тиксо и отново сваляме предпазителя.

Също така има релейни изходи, поддъращи над 220VAC, което ни позволява да свържем лампата дикретно, и така да я управялваме без допълнителна силова електроника. Най-обикновеният електрически ключ е ръчно управлявано електромеханично устройство за създаване или прекъсване на електрически контакт. След това включваме тока и търсим с фазомер къде има фаза. Би трябвало да намерим фаза единствено на един от проводниците.

Похожие записи: