Схема внутрішньої будови листка сфагнуму

схема внутрішньої будови листка сфагнуму
Самоподвоєння ДНК.Обмін речовин і перетворення енергії – основи життєдіяльності клітини. Поняття про пристосувань рослин до наземного, водного життєвий цикл вищих рослин (чергування та паразитичного способу життя. поколінь, спорофіт, гаметофіт). Подразливість та рухи рослин. Відділ Папоротеподібні, або Папороті (Polypodiophyta) Серед викопних папоротеподібних були великі дерева, кущі та трав’ янисті рослини. Якщо до одного вузла прикріплені п’ять і більше листків, то таке розміщення називають кільцевим.


Виноград теж має вусики, проте вони не листкового походження, оскільки, по-перше, відходять з пазухи листка, а по-друге — можуть галузитись, що властиво пагону, а не листку. Листкова пластинка виконує основні функції листка.Черешок виконує опорну і провідну функції, регулює положення листкової пластинки відносно напрямку світла. По черешку проходять судинно-волокнисті пучки, які з’єднують стебло з листковою пластинкою. Під час ґрунтової посухи у грунті різко зменшується вміст води, яка може настати або внаслідок сильної атмосферної засухи, або через відсутність дощу.

Рослина папороті (спорофіт) диплоїдна. На нижній поверхні листкової пластинки утворюються спорангії, у них шляхом мейозу дозрівають спори. Рослини і тварини повинні постійно підтримувати баланс між споживанням води організмом і випаровуванням, з одного боку, і наявністю вологи в оточуючому середовищі і її фактичним надходженням до організму — з іншого. Ця екологічна рівновага залежить від адаптивності виду і характеру місцезростання. Низ закритий плівкою, що із часом розривається й утворює кільце навколо ніжки. Розподіл тварин і рослин залежить від багатьох екологічних факторів, що діють сукупно.

Похожие записи: